ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
LUXF6.80+0.15(+2.26%)
TIF18.00+0.15(+1.91%)
AMATAR12.40+0.20(+1.64%)
GVREIT14.80+0.20(+1.37%)
IMPACT15.20+0.20(+1.33%)
ชื่อมูลค่าราคาเปลี่ยนแปลง
FUTUREPF30,919,43023.90+0.10(+0.42%)
TLGF16,381,75017.50+0.10(+0.57%)
CPNRF16,080,20020.50-0.10(-0.49%)
GVREIT13,214,92014.80+0.20(+1.37%)
TLOGIS11,669,60011.600.00(0.00%)
FUTUREPF (23.90)
TLGF (17.50)
CPNRF (20.50)
GVREIT (14.80)
TLOGIS (11.60)
IMPACT (15.20)
MJLF (15.40)
กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2016, all rights reserved.