10.90 0.00
13.90 0.00
21.60 0.00
13.20 0.00
11.30 0.00
4.82 0.00
6.80 0.00
7.15 0.00
21.30 0.00
11.40 0.00
7.10 0.00
14.60 0.00
5.60 0.00
14.20 0.00
9.80 0.00
9.00 0.00
14.60 0.00
8.05 0.00
9.20 0.00
9.85 0.00
10.30 0.00
21.00 0.00
12.60 0.00
2.02 0.00
5.60 0.00
3.80 0.00
6.15 0.00
14.70 0.00
11.80 0.00
9.55 0.00
4.80 0.00
11.40 0.00
3.90 0.00
11.10 0.00
24.10 0.00
9.25 0.00
7.40 0.00
9.60 0.00
15.60 0.00
11.30 0.00
9.95 0.00
12.00 0.00
8.55 0.00
17.50 0.00
11.60 0.00
3.84 0.00
12.00 0.00
10.00 0.00
21.00 0.00
26.00 0.00
2.20 0.00
9.75 0.00
4.90 0.00
10.40 0.00
9.50 0.00
สถิติสิบอันดับกองทุน
ชื่อ3 เดือนปริมาณราคาเปลี่ยนแปลง
TLGF
1,203,70917.500.00
(0.00%)
CPTGF
1,168,30013.200.00
(0.00%)
CRYSTAL
1,101,00011.300.00
(0.00%)
GVREIT
1,000,10014.600.00
(0.00%)
CPNRF
942,94921.600.00
(0.00%)
TGROWTH
566,4009.950.00
(0.00%)
IMPACT
554,70014.200.00
(0.00%)
GOLDPF
533,0007.100.00
(0.00%)
QHPF
472,70011.400.00
(0.00%)
GLANDRT
470,20011.400.00
(0.00%)
ชื่อ3 เดือนมูลค่าราคาเปลี่ยนแปลง
TLGF
21,064,90817.500.00
(0.00%)
CPNRF
20,367,69821.600.00
(0.00%)
CPTGF
15,421,56013.200.00
(0.00%)
GVREIT
14,601,46014.600.00
(0.00%)
CRYSTAL
12,441,30011.300.00
(0.00%)
SPF
9,517,09024.100.00
(0.00%)
IMPACT
7,876,74014.200.00
(0.00%)
LHSC
6,723,30014.600.00
(0.00%)
TGROWTH
5,635,6809.950.00
(0.00%)
QHPF
5,388,78011.400.00
(0.00%)
ชื่อกราฟ 3 เดือนราคาเปลี่ยนแปลง
SSTSS
9.600.00(0.00%)
SSTPF
7.400.00(0.00%)
TCIF
15.600.00(0.00%)
TFUND
11.300.00(0.00%)
TGROWTH
9.950.00(0.00%)
SSPF
9.250.00(0.00%)
SPF
24.100.00(0.00%)
QHOP
4.800.00(0.00%)
QHHR
9.550.00(0.00%)
QHPF
11.400.00(0.00%)
ชื่อกราฟ 3 เดือนราคาเปลี่ยนแปลง
CPTGF
13.200.00(0.00%)
CPNCG
13.900.00(0.00%)
CRYSTAL
11.300.00(0.00%)
CTARAF
4.820.00(0.00%)
IMPACT
14.200.00(0.00%)
CPNRF
21.600.00(0.00%)
DTCPF
6.800.00(0.00%)
GOLDPF
7.100.00(0.00%)
FUTUREPF
21.300.00(0.00%)
GVREIT
14.600.00(0.00%)
ชื่อกราฟ 3 เดือนค่าเฉลี่ยราคาส่วนต่าง
URBNPF
5.10 4.90-4.08%
MNIT2
5.80 5.60-3.57%
MNRF
3.88 3.80-2.11%
SSTPF
7.55 7.40-2.03%
TTLPF
26.50 26.00-1.92%
TNPF
3.90 3.84-1.56%
KPNPF
9.90 9.80-1.02%
MNIT
2.04 2.02-0.99%
SIRIP
11.20 11.10-0.90%
DTCPF
6.85 6.80-0.74%
QHOP
4.82 4.80-0.42%
MIPF
21.00 21.000.00%
TGROWTH
9.95 9.950.00%
QHHR
9.55 9.550.00%
SSTSS
9.60 9.600.00%
ชื่อกราฟ 3 เดือนค่าเฉลี่ยราคาส่วนต่าง
TRIF
15.10 21.0028.10%
TCIF
14.10 15.609.62%
CPNRF
20.50 21.605.09%
M-II
8.75 9.204.89%
TFUND
10.90 11.303.54%
TLGF
16.90 17.503.43%
LHSC
14.10 14.603.42%
SPF
23.30 24.103.32%
CTARAF
4.66 4.823.32%
M-PAT
9.55 9.853.05%
WHAPF
10.10 10.402.88%
CPNCG
13.50 13.902.88%
GOLDPF
6.90 7.102.82%
TU-PF
2.14 2.202.73%
POPF
14.30 14.702.72%
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-10-2017 (อัพเดททุกๆ 15 นาที)
กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2017, all rights reserved.