กองทุนรวมน่าลงทุนอย่างไร

กองทุนรวมน่าลงทุนอย่างไร?

มืออาชีพ
มี บลจ. เป็นผู้ดูแลการบริหารเงินลงทุนให้ หากผู้ลงทุนไม่มีความชำนาญในการลงทุน

กระจายความเสี่ยง
บลจ. จะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงได้

มีเงินน้อยก็ลงทุนได้
ง่ายต่อการเริ่มต้นลงทุน บางกองทุนรวมกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงหลักพันบาท

ปลอดภัยด้วยกลไกปกป้อง
สำนักงาน กลต. ได้วางกลไกให้ บลจ. บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และยังต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นอิสระจาก บลจ. ช่วยดูแลการทำงานของ บลจ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและกฎเกณฑ์อีกด้วย

สะดวกสบาย
ซื้อขายง่าย ทั้งผ่านตัวแทนขายของ บลจ. ATM หรือ Internet เป็นต้น

แต่

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเองได้ แต่เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะตัดสินใจแทนผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

บลจ. มีการเก็บค่าธรรมเนียมบางประเภทจากกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เท่ากับว่าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางอ้อมให้กับ บลจ. เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี เป็นต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนรวม เฉพาะกำไรส่วนเกินทุน หรือเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการออกเสียงลงมติในเรื่องสำคัญของกองทุนรวมเท่านั้น ไม่รวมถึงผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน(เช่น สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น หากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น)
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.