บลจ.บัวหลวงเพิ่มทุนกองอสังหาฯ 5.4 พันล.ในไตรมาสสุดท้ายปีนี้

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 11:54 น. ณัฐญา เนตรหิน http://www.thannews.th.com

 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) กล่าวถึง การประชุมผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ว่า ผู้ถือหน่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน และร่วมกันผ่านมติในการเพิ่มทุนของแต่ละกองทุน ทำให้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กองทุนบัวหลวงจะมีการเพิ่มทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5,400 ล้านบาท
กองทุนบัวหลวงขอขอบพระคุณและขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ลงทุนที่มาประชุมออกสิทธิออกเสียงเรื่องอนาคตของกองทุน จนผลักดันให้กองทุนมีขนาดเติบโต มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น TFUND ที่ผ่านมาจ่ายปันผลแล้วรวม 5.525 บาท TLOGIS จ่ายปันผลแล้วรวม 2.0525 บาท และ FUTUREPF จ่ายปันผลไปแล้วรวม 5.968 บาท

 

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า การเพิ่มทุนของทั้งสามกองทุนคาดว่า จะดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ โดย TFUND จะเพิ่มทุนไม่เกิน 1,650 ล้านบาท เพื่อซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งหมด 27 โรง มีพื้นที่โรงงานให้เช่า 70,375 ตารางเมตร โดยพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เต็มร้อยละ 100

 

ส่วนกอง TLOGIS จะเพิ่มทุนไม่เกิน 2,250 ล้านบาทเพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้ามาตรฐานจำนวน 13 หลังแบ่งเป็น 37 คูหา พื้นที่คลังสินค้ารวม 126,186 ตารางเมตรกระจายในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ที่บางนา แหลมฉบัง และอีสเทิร์น ซีบอร์ด เป็นต้น โดยคลังสินค้าบนพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการเช่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ร้อยละ 97.26

 

ส่วนFUTUREPF ผู้ถือหน่วยลงทุนจะรับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสองส่วน ส่วนแรกมาจากการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารออกไปอีก 15 ปี โดยจะสิ้นสุดปลายปี 2584 แทนที่เดิมจะสิ้นสุดในปลายปี 2569 ทั้งนี้ สิทธิในพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วย พื้นที่เช่าบางส่วนของอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค 52,573 ตารางเมตร และสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงพื้นผนังภายนอกอาคารออกหาผลประโยชน์เพิ่มเติม ส่วนที่สองจะมาจากการเพิ่มพื้นที่สิทธิการเช่าในอาคารของศูนย์การค้าฯ อีก 3,840 ตารางเมตร โดยทั้งสองส่วนใช้เงินลงทุนรวมกันไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเงินลงทุนจะมาจากการเพิ่มทุนและหรือการกู้ยืมเงิน สำหรับอัตราการเช่าพื้นที่ของผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อยของศูนย์การค้าฯ ในไตรมาสสองปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 97

 

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141246&catid=176&Itemid=524
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.