บัวหลวงเปิดจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนกองทุนอสังหาฯ 2 กองทุน 11 – 14ธ.ค.และ12 – 17 ธ.ค.

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า

ในเดือนธันวาคมนี้จะมีการเพิ่มทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สองกองทุนด้วยกัน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) รวมเป็นเม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของทั้งสองกองทุนในครั้งนี้ประมาณ 2,475 ล้านบาท

กองทุนบัวหลวงจะเปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน FUTUREPF จำนวน 56.25 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 16.00 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคมนี้ โดยหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด ให้สิทธิ และเสนอขายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.1188 หน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งเป็นเม็ดเงินเพิ่มทุนประมาณ 900 ล้านบาท

“การเพิ่มทุนของกองทุน FUTUREPF ครั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะรับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสองส่วน ส่วนแรกมาจากการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารออกไปอีก 15 ปีโดยจะสิ้นสุดปลายปี 2584 แทนที่เดิมจะสิ้นสุดในปลายปี 2569 ทั้งนี้สิทธิในพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่เช่าในอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค 53,066 ตารางเมตร และสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงพื้นผนังภายนอกอาคารออกหาผลประโยชน์เพิ่มเติม ส่วนที่สองจะมาจากการเพิ่มพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารของศูนย์การค้าฯอีก 3,840 ตารางเมตร โดยทั้งสองส่วนใช้เงินลงทุนรวมกันไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน สำหรับอัตราการเช่า ในส่วนของกองทุนสำหรับผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อยในไตรมาส 3 ปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 98”

และในช่วงสัปดาห์เดียวกันเราก็จะเปิดขายกองทุน TFUND จำนวน 150.72 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 10.45 บาท ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคมนี้ โดยหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด ให้สิทธิ และเสนอขายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.1509 หน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งเป็นเม็ดเงินเพิ่มทุนประมาณ 1,575 ล้านบาท

“กองทุน TFUND จะนำเงินเพิ่มทุนมาลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่างๆ รวมทั้งหมด 27 โรง มีพื้นที่โรงงานให้เช่า 70,375 ตารางเมตร กระจายอยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา”

นายสุทธิพงศ์ กล่าวต่อว่า การเพิ่มทุนของทั้งสองกองทุนจะทำให้กองทุนมีโอกาสเพิ่มรายได้และด้วยการบริหารจัดการที่ดี ในที่สุดก็จะเพิ่มโอกาสการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะออกมาในรูปของเงินปันผล ที่ผ่านมากองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว 24 ครั้งคิดเป็นเงิน 6.478 บาทต่อหน่วยลงทุน และกองทุน TFUND ประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว 30 ครั้งคิดเป็นเงิน 5.85 บาทต่อหน่วยลงทุน

thanonline.com
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.