เริ่มซื้อขาย M-II แล้ว 27 ธ.ค. 55

แจ้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล
อินเวสเมนท์ (M-II)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
(“กองทุน”) ขอแจ้งสรุปข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนดังนี้

–    วันที่ทำรายการ :
1.นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  วันที่ 18 ธันวาคม 2555
2.เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  วันที่ 18 ธันวาคม 2555
3.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   วันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2555

–    ผู้ขายทรัพย์สินให้กองทุน :
1.นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2.เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

–    ที่ตั้งทรัพย์สิน :
1.นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  เลขที่ 1/6-10, 1/12 และ 1/19-22 หมู่ 5 ภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 60/111-2 หมู่ 19 แยกจากถนนนวนคร 19
ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ถนน L21 เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่ง
ศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

–    รายละเอียดการทำธุรกรรมและทรัพย์สิน :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
ได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
อาคารโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แห่ง และของบริษัท
โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 1 แห่ง
โดยอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนแบ่งเป็น
1. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 2 แห่ง เนื้อที่รวม 28 ไร่ 2 งาน
6.90 ตารางวา ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีโรงงานจำนวน 12 โรง เนื้อที่ 22 ไร่ 3
งาน 80.0 ตารางวา และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีโรงงานจำนวน  2 โรง เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน
26.90 ตารางวา รวมจำนวนโรงงานที่ซื้อจาก บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ทั้งสิ้น 14 โรง
2.  ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าและเช่าช่วงในที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน
จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่รวม 29 ไร่ 1 งาน 46.09 ตารางวา ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
โดยกองทุนรวมรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่มีอายุสัญญาเช่าประมาณ 21 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2576) เนื้อที่ 28 ไร่ 66.09 ตารางวา
และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่มีอายุสัญญาเช่าช่วงประมาณ 6 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) เนื้อที่ 1 ไร่ 80 ตารางวา
ทั้งนี้ กองทุนรวมได้ทำสัญญาเช่าและเช่าช่วงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยตรง
ส่วนอาคารโรงงานกองทุนรวมจะซื้อจากบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 18 โรง
ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ  ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2555 กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของแปลง F009 โฉนดเลขที่ 18571
และ A4 (G023) โฉนดเลขที่ 18589 เรียบร้อยแล้ว
สำหรับสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นมีเงื่อนไขการส่งมอบให้แก่กองทุนในทันทีที
่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  แต่ทั้งนี้บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ขายทรัพย์สินได้ทำการวางเงินสดค้ำประกันการก่อสร้างจนกว่าจะแล้วเสร็จไว้แก่กองทุนแล้ว
และตกลงชำระค่าเช่าชดเชยให้กับกองทุนซึ่งรวมถึงการชดเชยค่าเช่าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ระหว่างก
ารก่อสร้างโดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่กำหนดวันดังกล่าวข้างต้น

–    มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :
970,000,000 บาท

–    ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน :
           1. บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด (วันที่ประเมิน 3 ต.ค 55)
            ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้  (Income Method) มีมูลค่า 966,000,000 บาท
2. บริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมิน 1 ต.ค 55)
ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้  (Income Method) มีมูลค่า 920,000,000 บาท

–    เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน :
    มูลค่าในการซื้อขายพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการเช่า และราคาประเมิน

 

ข้อมูลกองทุน >> http://thaipropertyfund.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94-m-ii/

 
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.