การลดทุนครั้งที่ 2 ของ CTARAF

การลดทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง                                                                                              : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                                                         : 16 ส.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                                          : 0.102
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน่วย)                : 9.9396
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่วย)                     : 9.8376
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน               : 02 ก.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน                        : 28 ส.ค. 2556(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน                 : 11 ก.ย. 2556

หมายเหตุ                                            : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ขอแจ้งเรื่องการลดทุนครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายในการออกและเส นอขายหน่วยลงทุนตัดจ่าย ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงาน ซึ่งจำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะลดทุนในครั้งนี้เป็นจำนวน 32,640,000 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนต่อหน่วย 0.1020 บาท โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้จาก 9.9396 บาทต่อหน่วย เป็น 9.8376  บาทต่อหน่วย กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการลดทุนในวันที่  2 กันยายน2556 และจ่ายเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยในวันที่   11  กันยายน  2556
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.