การขายอสังหาริมทรัพย์ของ TFUND

ขอแจ้งสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ของ กองทุนรวม ดังนี้
1. วันที่ทำรายการ : 19 ธันวาคม 2556
2. ผู้ขาย : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
ผู้ซื้อ : บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ : เป็นรายการจำหน่ายสินทรัพย์ โดยที่ขนาดรายการอยู่ที่ 0.37% ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ (คำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
4. สินทรัพย์ที่จำหน่าย : ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน SF.A1.6 – P7 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 87.4 ตารางวา
พื้นที่โรงงาน 1,875 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 46,789,000 บาท ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมา :
– ราคาทุน 36,096,264.18 บาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549
– ราคาตามบัญชี 39,500,000 บาท (ราคาประเมินโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ
วันที่ 25 กันยายน 2556)
– ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย (โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ – Income Approach) เป็นดังนี้
1. 40,200,000 บาท โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
2. 42,000,000 บาท โดยบริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
7. เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : มูลค่าซื้อขายพิจารณาจากราคาซื้อและราคาประเมิน
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สิน : ได้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
9. แผนการใช้เงิน : ลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมแทนโรงงานที่ขายไป
10. การขออนุมัติทำรายการ : ผ่านการอนุมัติจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.